Pakiet I 5 - 9 miejsc

Pakiet pozwala zaoszczędzić koszty udziału w szkoleniu poprzez stosowanie gwarantowanych, promocyjnych cen rabatowych w stosunku do ceny zakupu indywidualnego pojedynczego szkolenia.
Pakiet zawiera dostęp na wybrane, jednodniowe szkolenia (2-3 godz. dydaktyczne). Obejmuje od 5 do 9 miejsc na dowolnie wybrane szkolenie z listy aktualnych lub przyszłych szkoleń, z menu „Oferta”, zamieszczonej na stronie https://edukacja.potest.pl/oferta, dla jednej lub większej ilości osób, maksymalnie 9 miejsc. Po zakupie pakietu każde szkolenie dla Zamawiającego będzie dostępne w cenie gwarantowanej określonej dla pakietu na dzień zakupu, w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia dokonanego zakupu.     ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETU:

UWAGA --> Nauczyciele, wychowawcy inni pracownicy pedagogiczni płacą cenę netto. 

Jak to zrobić? 

1.Wybierz szkolenie, kliknij  „KUP TERAZ” - Szkolenie zostanie dodane do  „KOSZYKA” (w prawym górnym menu). W polu ilość należy wpisać liczbę określającą ilość kupowanych miejsc (od 5 do 9). 
2.Kliknij  „KOSZYK”, następnie „DO KASY” - zostaniesz przeniesiony do logowania/ rejestracji
3.Podczas pierwszej rejestracji koniecznie zaznacz pole: JESTEM „nauczycielem /wychowawcą /innym pracownikiem pedagogicznym w rozumieniu Karty Nauczyciela”

Cena brutto zostanie zamieniona na cenę netto. Proces rejestracji jest jednorazowy. Oświadczenie zostanie zapamiętane i następne zakupy, po zalogowaniu się, AUTOMATYCZNIE będą się generowały w cenach netto. 

Uczestnik, po szkoleniu, BEZ DODATKOWYCH OPŁAT otrzyma na adres e-mail zaświadczenie w formie PDF zgodne z Rozporządzeniem MEN.

1. W ramach pakietu Zamawiający w okresie 12 miesięcy licząc od dnia dokonania zakupu, może dokonać wyboru szkolenia z listy aktualnej lub przyszłej zamieszczonej w menu „Oferta”, na stronie: https://edukacja.potest.pl/oferta

2.  W ramach zakupu pakietu Zamawiający ma prawo zaproponować szkolenie z poza listy oferowanych przez Organizatora szkoleń, zamieszczonych na stronie: https://edukacja.potest.pl/oferta. W sytuacji, w której na proponowane szkolenie  Zamawiający dokonuje zakupu minimum 8 miejsc.

3. W przypadku wyboru szkolenia z listy, odbywa się ono w terminie wskazanym w ofercie danego szkolenia, zamieszczonego na stronie: https://edukacja.potest.pl/oferta . W przypadku zaproponowania przez Zamawiającego odrębnego szkolenia dla całej grupy (dotyczy sytuacji zakupu minimum 8 miejsc na dane szkolenie), w terminie wskazanym przez Zamawiającego i ustalonym z Organizatorem. W tym przypadku program szkolenia jest ustalany indywidualnie z Zamawiającym i dostosowywany do  potrzeb Zamawiającego. 

4. W ramach tego samego pakietu Zamawiający zakupione miejsca może realizować jednocześnie zarówno poprzez wybór szkoleń z listy aktualnych lub przyszłych szkoleń, z menu „Oferta”, zamieszczonej na stronie https://edukacja.potest.pl/oferta  oraz jednocześnie zaproponować szkolenie z poza listy oferowanych przez Organizatora szkoleń, (minimalna grupa na zaproponowane przez Zamawiającego szkolenie z poza listy nie może obejmować mniej niż 8 miejsc). Zamawiający zachowuje prawo do  wykorzystania wszystkich zakupionych miejsc.


ZAŚWIADCZENIA 

1.Po zakończeniu  szkolenia Zamawiający, bez dodatkowych opłat, otrzymuje Zaświadczenie  o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem MEN. Zaświadczenie wydane jest dla każdego Uczestnika na każdy zakończony webinar. Wysłane zostaje na adres e-mail, w formie PDF. 

2.Za dodatkową opłatą istnieje możliwość otrzymania Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (zgodnego  z Rozporządzeniem MEN)  w wersji papierowej. 

Cena Zaświadczenia wynosi wówczas  2, 85 zł dla nauczycieli i 3,51 zł dla pozostałych osób.
Do ceny należy doliczyć koszt przesyłki poleconej 10 zł.

3.Zaświadczenie wydawane jest na każdy webinar oddzielnie. Zamawiający, dokonując zakupu pakietu powinien dokonać zakupu takiej ilości Zaświadczeń, która odpowiada ilości zakupionych miejsc w ramach pakietu. W celu otrzymania  Zaświadczeń w wersji papierowej dokonuje się dodatkowego zakupu - w menu „Oferta”, na stronie https://edukacja.potest.pl/oferta , należy w wyszukiwarce „Kategoria” wybrać „Zaświadczenia”. 

Wysyłka Zaświadczeń papierowych realizowana jest jednorazowo, po dacie ostatniego, zrealizowanego webinaru. 


NIEWYKORZYSTANIE PAKIETU 

Niewykorzystanie Pakietu w części lub całości w terminie 12 m-cy od dnia dokonania zakupu z winy Organizatora, zgodnie z Regulaminem serwisu, powoduje obowiązek zwrotu środków przez Organizatora Zamawiającemu,


Miejsce 

Szkolenia odbywają się on-line, w formie webinarium, w czasie rzeczywistym, pozwalając Uczestnikom zaoszczędzić czas i pieniądze, związane z dojazdem na miejsce szkolenia oraz podnosić kwalifikacje w domowym zaciszu. 

Po dokonaniu zakupu i zaksięgowaniu wpłaty  Zamawiający otrzymuje na adres e- mail link do pokoju webinaryjnego na wybrane szkolenia.


Program

1. W przypadku realizacji pakietu poprzez wybór szkoleń z aktualnej lub przyszłej listy  zamieszczonej w  menu „Oferta”, na stronie: https://edukacja.potest.pl/oferta , program jest określony w ofercie zamieszczonego i wybranego szkolenia.

2. W przypadku realizacji pakietu poprzez zaproponowanie przez Zamawiającego szkoleń z poza listy oferowanych przez Organizatora, dostępnych na stronie: https://edukacja.potest.pl/oferta , program szkolenia ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym w celu uwzględnienia potrzeb Zamawiającego.

Zachęcamy do polubienia i obserwowania naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/edukacja.potestSzkolenie odbędzie się w formie webinaryjnej. Po dokonaniu zakupu i zaksięgowaniu wpłaty uczestnicy otrzymają na adres e-mail link do pokoju webinaryjnego.

Na wykorzystanie pakietu Zamawiającemu przysługuje termin 12 miesięcy, licząc od daty dokonania zakupu.


Program

1. W przypadku realizacji pakietu poprzez wybór szkoleń z aktualnej lub przyszłej listy zamieszczonej w menu „Oferta”, na stronie: https://edukacja.potest.pl/oferta , program jest określony w ofercie zamieszczonego i wybranego szkolenia.

2. W przypadku realizacji pakietu poprzez zaproponowanie przez Zamawiającego szkoleń z poza listy oferowanych przez Organizatora, dostępnych na stronie: https://edukacja.potest.pl/oferta , program szkolenia ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym w celu uwzględnienia potrzeb Zamawiającego.

Pakiet I 5 - 9 miejsc

Dodano do koszyka.
×
dodaj do ulbionych dodaj do ulbionych Usuń Usuń
CENA
61.49 zł za szkolenie